ภัยธรรมชาติ

ภัยใกล้ตัว สิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบของไฟป่า และความสูญเสีย

ผลกระทบของไฟป่า

ผลกระทบของไฟป่า สามารถสร้างความเสียหายให้กับเหล่าบรรดา ทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ พืชพรรณ สัตว์ป่า เป็นต้น นับว่าความเสียหายของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ นั้นมีความสำคัญมากกว่าสาเหตุอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะว่าปัญหาของไฟป่า สามารถลุกลามครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างขว้างและรวดเร็วมาก รวมไปถึงไฟป่าไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ที่ถูกครอบคลุม แต่ทว่ามันยังสร้างความเสียหายให้กับพวกระบบนิเวศ และสภาพอากาศได้ทั่วโลก

ตามรอยพ่อ (ร.9) โครงการพระราชดำริป่าเปียก แก้ไขปัญหาไฟป่า

พระราชดำริป่าเปียก

พระราชดำริป่าเปียก เกิดขึ้นเพื่อช่วยเป็นแนวในการป้องกันปัญหาของไฟป่าที่ทรงคิดค้นขึ้น โดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดาย แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายวิธีการประกอบกัน ซึ่งทางด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ(รัชกาลที่9) ได้ทรงพระราชทานวิธีการก่อสร้าง “ป่าเปียก”

อุทกภัย ภัยอันตราย สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วม และวิธีรับมือ

อุทกภัย

อุทกภัย คือ ภัยอันตรายจากธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดขึ้นมาจากน้ำท่วม หรืออันตรายอันเกิดจากสภาวะที่น้ำป่าไหลหลาก หรือ น้ำที่ล้นออกมาจากทางฝั่งแม่น้ำ ลำธาร หรือทางน้ำ ได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งโดยปกติแล้วบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ใต้ระดับน้ำ หรือเกิดจากการสะสมน้ำบนพื้นที่ซึ่งระบายออกไม่ทัน

มาร่วมทำความรู้จักกับลักษณะของภูเขาไฟรูปแบบต่างๆ

ภูเขาไฟ

ภูเขาไฟ เป็นธรณีสัณฐานที่มีหินหนืด พร้อมที่จะปะทุผ่านขึ้นมายังบริเวณพื้นผิวของโลก ลักษณะของภูเขาไฟมักจะเกิดขึ้นใกล้กับแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก แต่ทว่าอย่างไรก็ตาม ก็ยังมีภูเขาไฟที่เป็นข้อยกเว้น เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าว่า จุดร้อนภูเขาไฟ (Volcanic Hotspot) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับภูเขาไฟ ก็จะเรียกว่า วิทยาภูเขาไฟ