ภัยธรรมชาติ

พบกับแนวทางการควบคุมไฟป่า (Forest fire control) อย่างไรให้ดีที่สุด

การควบคุมไฟป่า

การควบคุมไฟป่า หมายถึง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไฟป่าอย่างครบวงจรมากที่สุด กล่าวว่าคือ เริ่มต้นจากการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า โดยมีการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดของไฟป่าภายในแต่ละท้องที่แล้ววางแผนป้องกันเหตุการณ์ไฟป่า หรือมีการกำจัดต้นตอของสาเหตุนั้นเสียหายอย่างหนัก ถ้าหากได้ผลไฟป่าก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป