ภัยธรรมชาติ

อุทกภัยพม่า พม่าเขื่อนแตก ชาวบ้านหนีตายวุ่นวาย

น้ำท่วมพม่า 2018

อุทกภัยพม่า รายงานสถานการณ์น้ำท่วมพม่า ความคืบหน้าล่าสุด เกาะติดข่าวน้ำท่วมพม่า 2561 สถานการณ์น้ำท่วมจากเขื่อนแตกในประเทศเมียนมา 2018 เตือนภัยธรรมที่นี่

ภูเขาไฟฟูจิ ประวัติของภูเขาไฟฟูจิ ลักษณะของภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ ปะทุ

ภูเขาไฟฟูจิ ถือว่าเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีความสูงมากที่สุด ของประเทศญี่ปุ่น มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร หรือ 12,388 ฟุต ประวัติความเป็นมาภูเขาไฟฟูจิ

พายุทอร์นาโด สาเหตุของการเกิดพายุทอร์นาโด และสภาพอาการ

พายุทอร์นาโด สาเหตุของการเกิดลมพายุทอร์นาโด การเปลี่ยนแปลงสภาพของอากาศ การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติประเภทพายุ และพายุในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลกระทบของทอร์นาโด