ภัยธรรมชาติ

สรุปย่อเหตุการณ์ ลานีญา ปรากฏการณ์สะเทือนโลก

ลานีญา

ลานีญา ถือได้ว่ามีชื่อเรียกต่าง ๆ กันหลายชื่อ เช่น น้องของเอลนีโญ บ่งบอกถึงสภาวะตรงข้ามเอลนีโญ หรือ สภาวะที่ไม่ใช่เอลนีโญ และฤดูกาลที่อุณหภูมิของผิวน้ำทะเลเย็น เป็นต้น แต่ทว่าทั้งหมดไม่ว่าชื่อใดจะมีความหมายเดียวกัน นั้นก็คือ การเกิดปรากฏการณ์ที่กลับกันกับเอลนีโญ นั้นก็กล่าวคือ อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออก

พายุหมุนเขตร้อน รู้จักกับภัยธรรมชาติ ประเภทของพายุ และอันตรายของวาตภัย

พายุหมุนเขตร้อน

ในช่วงนี้ใครหลายๆคนคงรู้สึกว่าได้ยินคำว่ Read More

แผ่นดินไหว ญี่ปุ่น ย้อนรอยประวัติเหตุการณ์แผ่นดินไหวของประเทศญี่ปุ่น

แผ่นดินไหว ญี่ปุ่น

ในหลายๆครั้งหลายคราที่ทางประเทศญี่ปุ่นมักจะต้องสูญเสียจากการเกิด แผ่นดินไหว ญี่ปุ่น เนื่องมาจากประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีหมู่เกาะภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก พร้อมกับทางญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก

ไขปริศนา!! สัตว์รู้ล่วงหน้าก่อนเกิดแผ่นดินไหว จริงหรอ?

สัตว์รู้ล่วงหน้าก่อนเกิดแผ่นดินไหว

หลังจากหลักฐานอ้างอิงโบราณชิ้นเก่าแก่มากที่สุด ที่มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่า สัตว์รู้ล่วงหน้าก่อนเกิดแผ่นดินไหว หรือ รู้คำพยากรณ์ก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ เพราะว่ามีการค้นพบเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ภายในประเทศกรีซ ได้มีการจดบันทึกโดยนักประวัติศาสตร์ชาวโรมัน